Information

"Blind Spot Selfdefense Fighting"

Genom att ständigt hålla dig i rörelse skapar du ett bättre utgångsläge för angrepp och försvar än din motståndare.

 

-Du manövrerar din motståndare genom din förflyttning, ibland genom att fysiskt dra eller knuffa personen i den riktning eller position du önskar.

 

Du kan också få personen att följa dig genom din förflytning genom att ”lura” honom in i din bästa position.

 

-Vid angrepp av bara en person, skapa kontroll på personen och omgivningen genom att se dig omkring och hålla ryggen fri.

 

Vid angrepp av flera personer, skapa tid och utrymme genom att alltid ha dina angripare framför dig, släpp dem inte in bakom dig, ifall det är på väg att ske måste du förflytta dig själv eller den person som kommer.

 

-Läs av din motståndare och försök att lista ut vad han kommer att göra, läs av din omgivning och se om du kan få hjälp eller har tillgång till tillhyggen för att försvara dig med.

 

Läs av sinnesstämningen, ordvalen, miljön och om det finns följeslagare för att avgöra om ett angrepp är nära förestående och om hotbilden i såfall är av allvarlig karaktär eller inte.

 

-I ditt försvar ska du använda tekniker som är anpassade för din angripare och dennes angrepp. Om du inte kan fly, agera defensivt. Om angreppet forsätter, agera offensivt.

 

Tel: 072-722 30 23

E-mail: info@goshin.se